Disclaimer

ArchiefKast.com doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. De informatie op deze website kan dagelijks worden veranderd en bijgewerkt door ArchiefKast.com. Hierdoor kan ArchiefKast.com niet garanderen dat informatie te allen tijde actueel, correct en zo volledig mogelijk is weergegeven. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving, worden veranderd.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Inofec BV en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u op verschillende manieren met ons in contact treden. 

E-mail:
[email protected] 

Telefoon:
0800 02 33 485

Per post:
ArchiefKast.com 
Atoomweg 1
4706 PN Roosendaal